главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
Allbest.Ru - выбери лучшее!

 
 
   Искать с помощью Google и Яндекса
 
рубрики
Поcмотреть текст работы Аудит установчих документів і власного капіталу
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Завдання аудиту установчих документів і власного капіталу. Особливості нормативної бази аудиту установчих документів. Відмінності формування статутного фонду підприємств різних форм власності. Типові помилки і факти шахрайства при проведенні аудиту.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/audit/00123134_0.html
Вид: реферат
Автор: Ольга

Подобные работы из Базы знаний:
1. Аудит установчих документів підприємства
Завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту установчих документів підприємства. Планування аудиту установчих документів. Перевірка установчих документів ТОВ "Альянс". Шляхи підвищення ефективності аудиту установчих документів.
курсовая работа [69.9 K], добавлена 01.06.2010
2. Аудит власного капіталу ВАТ "ММКК"
Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу, предметна область дослідження. Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ "Молочанський молочноконсервний комбінат". Аудиторська перевірка статутного та резервного капіталу підприємства.
курсовая работа [72.9 K], добавлена 21.11.2011
3. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"
План програми аудиту фінансово-господарської діяльності на прикладі ТзОВ "РЗВА-Електрик": аналіз установчих документів, формування власного капіталу, достовірності дебіторської і кредиторської заборгованостей, законності операцій з необоротними активами.
контрольная работа [23.9 K], добавлена 21.10.2010
4. Аудит статутного капіталу
Організація та розробка методики аудиту статутного капіталу. Аудит нематеріальних активів підприємства на прикладі ВАТ "Житомирпиво": перевірка і контрольні процедури, формування робочих документів аудитора та підсумкової документації з аудиту.
курсовая работа [76.6 K], добавлена 01.10.2008
5. Методи і аудиторські процедури аудиту власного капіталу
Власний капітал підприємства: складові, функції, нормативне регулювання утворення та змін. Завдання, методичні прийоми і процедури аудиту власного капіталу: види робіт, інформаційні та документальні джерела; організація перевірки та розробка програми.
реферат [44.3 K], добавлена 07.09.2011
6. Статутний і додатковий капітал
Аспекти сутності капіталу: економічний, юридичний, обліковий. Взаємозв'язок власного, статутного та додаткового капіталу, їх облік на підприємстві та шляхи удосконалення. Особливості формування статутного капіталу підприємств різних форм власності.
курсовая работа [57.7 K], добавлена 07.04.2009
7. Особливості організації і методики аудиту акціонерних товариств
Організація і проведення аудиту. Методика здійснення аудита. Особливості формування та зміни статутного капіталу акціонерних товариств. Особливості аудиту діяльності акціонерних товариств та підприємств-емітентів. Аудит акцій, облігацій, векселів.
курсовая работа [41.4 K], добавлена 26.01.2004
8. Формування власного капіталу та відображення його в обліку і аналізі
Економічна сутність, визначення, класифікація та оцінка власного капіталу в системі бухгалтерського обліку. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку власного капіталу, виклад їх практичного застосування. Огляд законодавчої та нормативної бази.
дипломная работа [177.4 K], добавлена 02.10.2013
9. Організація обліку власного капіталу
Економічна сутність поняття власного капіталу, особливості його класифікації і структури. Власний капітал в системі українських і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Облік формування статутного, пайового, власного капіталу і його автоматизація.
курсовая работа [644.1 K], добавлена 12.03.2011
10. Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ "ММКК"
Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про власний капітал та зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду. Аудитор перевіряє правильність складання порівнювальної відомості.
курсовая работа [64.2 K], добавлена 08.12.2008
11. Аудит доходів підприємства
Завдання, планування, нормативно-правове, інформаційне забезпечення та особливості аудиту доходів підприємства. Перевірка доходів підприємства ТОВ "Альянс". Узагальнення результатів аудиту доходів підприємства та формування робочих документів аудитора.
курсовая работа [83.1 K], добавлена 01.06.2010
12. Облік створення підприємства
Обгрунтування організаційно–правової форми власності підприємства. Розробка установчих документів. Вибір закладу банка й відкриття тимчасового рахунку. Порядок формування статутного капіталу. Процедура реєстрації юридичної особи. Розробка балансу.
курсовая работа [123.9 K], добавлена 14.02.2010
13. Аудит витрат діяльності
Мета й завдання аудиту витрат, його нормативна база. Предметна область аудиторського дослідження. Оцінка системи внутрішнього контролю. Перевірка правильності оприбуткування продукції з виробництва. Типові помилки та порушення при проведенні аудиту.
курсовая работа [45.4 K], добавлена 24.04.2010
14. Організація аудиту розрахунків з бюджетом з податку на прибуток
Мета, завдання аудиту податкової звітності з податку на прибуток. Особливості методики ведення обліку податку на прибуток, нарахування і сплата цього податку. Принципи формування документів з обчислення цього виду податку, проведення цього виду аудиту.
реферат [42.8 K], добавлена 08.07.2014
15. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ "Компанія Інтерлогос".
Економічна сутність поняття власного капіталу закритого акціонерного товариства. Характеристика форм власного капіталу. Методологія аналізу та обліку власного капіталу ЗАТ "Компанія Інтерлогос". Шляхи удосконалення обліку власного капіталу.
курсовая работа [68.3 K], добавлена 18.03.2007
16. Способи і прийоми проведення аудиту
Аудит як форма контролю, його об’єкти, методи. Міжнародні стандарти аудиту. Застосування прийомів документального контролю до бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, даних звітів і балансів. Основи фактичної (органолептичної) перевірки.
курсовая работа [78.2 K], добавлена 21.10.2014
17. Організація обліку власного капіталу підприємства на прикладі ТЗОВ "Нива"
Розкриття економічної суті і вивчення класифікації капіталу підприємства. Форми власного капіталу і методика його аналізу. Організація обліку власного капіталу на ТЗОВ "Нива". Особливості обліку статутного, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.
курсовая работа [1.0 M], добавлена 19.06.2014
18. Організація обліку власного капіталу підприємства України
Сутність і загальна характеристика капіталу підприємства, його структура, оцінка та функції, особливості організації обліку. Формування статутного капіталу підприємства. Розробка рекомендацій щодо впровадження в систему обліку інформаційних технологій.
курсовая работа [69.0 K], добавлена 24.05.2009
19. Організація обліку власного капіталу та шляхи його вдосконалення
Визначення власного капіталу, його функції та нормативне регулювання. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Надія". Організація розподілу нерозподіленого капіталу. Вдосконалення аналітичного та синтетичного обліку власного капіталу.
курсовая работа [113.1 K], добавлена 29.04.2014
20. Аудит готової продукції
Теоретичні аспекти організації аудиту. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки. Підготовка плану і програми перевірки. Процедура аудиту готової продукції. Методи перевірки і контрольні процедури. Формування робочих документів аудитора.
курсовая работа [58.6 K], добавлена 10.04.2007

Другие работы из коллекции:

1. Основы аудита
2. Банківська документація, реквізити банківських документів
3. Анализ хозяйственной деятельности ООО "Телеком СВ"

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


© ООО "Олбест" 2000 – 2015
Все права на базы данных защищены.
база знанийглобальная сеть рефератов