За редакцією доктора філологічних наук, професора, академіка НАН України Д. В.