Формування державності у східних слов ян. Суспільний лад Київської Русі. Державний лад.