3.2 Банківська гарантія, як інструмент забезпечення розрахунків по зовнішньоекономічним операціям. Стаття 32 визначає, що банки здійснюють розрахунки у формах, встановлених у міжнародній банківській практиці. Україна.