Мета. Засвоїти інформацію про виникнення Запорізької Січі та виховати патріотичні.